Wachtwoord vergeten?

 

Uitslag Kwaliteitsmeter 2016

         
         
   
    ... in het 'PDF'-formaat ...  
   naar de 'online'-versie    Uitslag 'Kwaliteitsmeter 2016' + 'Plan van Aanpak'    naar de 'online'-versie    
      ( zie ook onderaan deze webpagina )     
 

Uitslag Kwaliteitsmeter 2016

De Bos en Vaartschool werkt  systematisch aan kwaliteitszorg. Alle scholen van ons bestuur, de Stichting Spaarnesant, hanteren hiervoor het instrument ‘De Kwaliteitsmeter’.
Eens per twee jaar vragen wij ouders, leerlingen en medewerkers, door middel van vragenlijsten,  naar hun mening over relevante zaken binnen de school. Meten is immers weten. Weten wat er leeft bij de direct betrokkenen van de school.
Wat gaat er goed? Wat kan beter? De opbrengst van de enquêtes vormt mede de koers van de school voor de komende jaren.

Eerste belangrijke conclusies ouderenquête 2016

 • 155 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dit betekent een respons van 42 %. De vragenlijst is in vergelijking met 2014 flink ingekort. Desondanks is het aantal deelnemende ouders aan de enquête teruggelopen.
 • De ouders van onze school honoreren de school met een 8,0.  In 2014 was dit een 7,9.
 • In de ouderenquêtes van vóór 2016 werd de huisvesting, met name van de locatie Vaart, genoemd als belangrijk minpunt. Tijdens het afnemen van de laatste enquête was de nieuwbouw bijna een feit. Wellicht waren de staat van de gebouwen en de schoolpleinen geen issue meer voor de ouders die de enquête hebben ingevuld.
 • Ook t.a.v. de schoonmaak werden geen negatieve opmerkingen gemaakt.
 • Een hecht en professioneel schoolteam is een belangrijke succesfactor voor het behalen van de gewenste kwaliteit. We zijn blij dat de ouders van onze school dit herkennen en waarderen. De openheid en toegankelijkheid van het schoolteam worden als positief gewaardeerd.
 • De school blijft werken aan een duidelijke organisatie en een heldere doorgaande lijn. Ook dit wordt door vele ouders als pluspunt van de school ervaren.

Andere opvallende zaken vanuit de ouderenquête

 • De verkeersveiligheid rond de school en dan met name het oversteken op de Wagenweg blijft een belangrijk aandachtspunt.
 • De eenzijdige (witte) populatie van de school zien enkele ouders nog steeds als een minpunt. De school is weliswaar geen afspiegeling van de samenleving maar wel een juiste afspiegeling van de buurt en de wijk van obs Bos en Vaart.
 • Engels; Zowel de ouders als leerlingen noemen dit punt meerdere malen. Bij de school is dit al langer bekend en zal het verbetertraject verder uitvoeren.
 • Excellentie; De talentmiddagen bleken niet het gewenste effect te hebben. Daardoor is er een aanpassing in de invulling gedaan en is op de vrijdagmiddag weer een plusklas voor de bovenbouw georganiseerd.

Belangrijkste conclusies enquête leerlingen

 • De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben de afgelopen weken ook een vragenlijst ingevuld. De leerlingen waarderen de school met een 8,5. Dit was in 2014 een 8,4.
 • De leerlingen zijn het meest tevreden over hun leerkrachten en de sfeer in de klas en op school.
 • De digitale schoolborden, de schoolreisjes en projecten worden met name goed gewaardeerd.
 • De kinderen zijn het minst tevreden over de schoonmaak van de douches en kleedkamers bij de gymzaal, met name in de locatie Vaart.

Belangrijkste conclusies personeelsenquête

 • De personeelsleden van Bos en Vaart werken met veel plezier op de school en waarderen de school met een 8,3.
 • Tevredenheid is er vooral over de collegialiteit, de sfeer en de eenheid binnen het team.
 • Andere punten die goed gewaardeerd worden zijn de samenwerking met de ouders van de school en de samenwerking met de directie en interne begeleiders.

Tenslotte: ‘En hoe nu verder?’

Bovenstaande punten vormen slechts een deel van de opbrengst van de enquêtes. Op onze website www.bosenvaart.nl staat de volledige uitslag van de ouder- en leerling enquête.

De school is blij met de nog steeds groeiende tevredenheid van de ouders. Dit neemt niet weg dat wij nog volop kansen en mogelijkheden zien om onze school verder te ontwikkelen. De oudste leerlingen van de school waarderen de school nog steeds met een mooi cijfer. De leerkrachten van de bovenbouw blijven in gesprek met de kinderen, met het doel om nog preciezer te horen wat er beter kan en hoe we dit kunnen realiseren. Verder blijft de rol van de leerlingenraad belangrijk.

De punten van aandacht vanuit beide enquêtes, hebben we verwerkt in een plan van aanpak. Na bespreking hiervan met de MZR worden de ouders van onze school hierover geïnformeerd op de ouderavond van 27 oktober. Vanaf 28 oktober 2016 staat het plan van aanpak op de website van de school.

Alle ouders van de school bedanken wij voor het vertrouwen en de samenwerking. De 155 ouders die de enquête hebben ingevuld bedanken wij voor hun inbreng. Over twee jaar zullen wij nogmaals om uw mening vragen. Natuurlijk rekenen we dan op een nog hogere respons.

Met vriendelijke groet,

Namens het schoolteam,

Ad de Vlieger Directeur obs Bos en Vaart   

 
         
    ... Uitslag 'Kwaliteitsmeter' en 'Plan van Aanpak' in het 'PDF'-formaat ...   
         
 
Document
Publicatiedatum
Bestand Grootte
Uitslag 'Kwaliteitsmeter 2016' en 'Plan van Aanpak'
5 nov. 2016
683 kB
'Plan van Aanpak' n.a.v. uitslag 'Kwaliteitsmeter 2016'
28 okt. 2016
204 kB