Wachtwoord vergeten?

 

Klassenouders

De klassenouders op de Bos en Vaartschool zijn intermediair tussen leerkracht en ouders bij het organiseren van activiteiten waar ouders bij zijn betrokken. Zij vormen een onmisbare schakel bij het bedenken en realiseren van uitstapjes, feesten, maar ook bij het organiseren van hulp van ouders bij bijvoorbeeld controles op hoofdluis. Daarnaast vormen de klassenouders gezamenlijk voor directie en leerkrachten en voor de ouderraad een onmisbaar klankbord van de diverse groepen. Per groep is er tenminste één klassenouder. Aan het eind van het voorgaande schooljaar of anders aan het begin van het nieuwe schooljaar benadert de groepsleerkracht ouders voor het klassenouderschap.

De gezamenlijke klassenouders van de Bos en Vaart vormen de Commissie Klassenouders. Ook een lid van de Ouderraad maakt deel uit van de Commissie Klassenouders. De Commissie Klassenouders vergadert minimaal tweemaal per jaar. Het is de bedoeling dat alle klassenouders daarbij aanwezig zijn.

 

Taken van klassenouders

  • Activeren en enthousiasmeren van de ouders/verzorgers van de groep om hun steentje bij te dragen aan allerlei activiteiten in en buiten de groep.
  • Het organiseren van hulp van ouders/verzorgers.
  • Het verlenen van allerlei hand- en spandiensten die ten goede komen aan de kinderen, de ouders/verzorgers en de leerkracht(en) van de groep.
  • Nieuwe ouders die gedurende het schooljaar tot de oudergroep gaan behoren op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de betreffende jaargroep.
  • In het bijzonder: in de eerste week na elke vakantie zorgen voor een groepje ouders die de kinderen van hun jaargroep op hoofdluis controleren.