Wachtwoord vergeten?

 

onderwijsinspectie

 

Inspectiebezoek 2012.
De onderwijsinspectie heeft de school in maart 2012 bezocht. We zijn erg blij met de wijze waarop de school beoordeeld is. Zo staat o.a. in het rapport: ‘Openbare basisschool Bos en Vaart weet in menig opzicht een  kwaliteitsniveau te realiseren dat  voorbeeldig is.
De inspectie komt tot deze samenvattende bevinding omdat zij een groot aantal van de indicatoren die bij dit onderzoek betrokken  waren met de waardering “goed” heeft kunnen  beoordelen.
De inspectie maakt van deze kwalificatie gebruik als zij van oordeel is dat andere scholen een voorbeeld kunnen nemen aan de wijze waarop de school aan het aspect dat bij een bepaalde indicator aan de orde is vorm heeft gegeven’.
U kunt zich voorstellen dat we als school erg trots zijn op dit resultaat! Het  volledige rapport kunt u lezen op de site van de onderwijsinspectie.
 
* bezoek site Onderwijsinspectie ...
* lees het 'Inspectierapport 2012' ...