Wachtwoord vergeten?

 

Ouderraad

De ouders van de Bos en Vaart Veel ouders van de Bos en Vaartschool spannen zich in voor allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het is niet alleen leuk om extra betrokken te zijn bij de school van je kinderen, ook de school en de kinderen hebben er plezier van. Sterker nog, de inzet van ouders is op allerlei terreinen onmisbaar. Denk eens aan de rol die klassenouders vervullen, of bijvoorbeeld aan hulp bij Sinterklaas en Kerst. Ouders denken mee over de ontwikkeling van de schoolautomatisering, ze zijn pleinwacht bij het overblijven, zorgen voor vervoer bij excursies, of ze organiseren samen met leerkrachten verschillende festiviteiten.

De oudervereniging: de gezamenlijke ouders
Zodra een kind leerling wordt van de Bos en Vaartschool, zijn de ouders automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging is een platform waar ouders hun vragen, ideeën en opmerkingen kwijt kunnen en de vereniging behartigt de belangen van de ouders in de school. Bovendien streeft de oudervereniging ernaar de inzet van ouders optimaal te benutten.

Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad.
De taken van de ouderraad zijn divers. Voor verschillende taken is een commissie in het leven geroepen, waarin ouderraadleden, ouders en leerkrachten nauw samenwerken. Momenteel functioneren er o.a. commissies voor de bibliotheek, de nieuwbouw, sport, verkeer, feesten en evenementen en voor automatisering op school.

Twee maal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een vergadering van de oudervereniging, waar actuele onderwerpen aan de orde komen. De ouders nemen tijdens die vergadering besluiten over zaken als financiële ouderbijdragen en besteding van de oudergelden. Aansluitend aan de vergadering komt er veelal in een informele bijeenkomst, steeds een bijzonder thema aan bod.

Ouderraad 2015 - 2016