Wachtwoord vergeten?

 

Schooltijden blijven ongewijzigd

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad adviseert de schooldirectie om de huidige schooltijden te handhaven. Van het schoolteam is circa 75% tevreden met de huidige tijden, van de ouders geeft ruim 60% aan deze tijden de voorkeur.

Uitslag van de peilingen
In een ouder- en teampeiling is onderzocht of obs Bos en Vaart haar schooltijden zal wijzigen naar vijf gelijke schooldagen. Hiervoor is veel informatie verzameld op www.bosenvaart.nl/schooltijden en is een informatieavond gehouden. De ouders en teamleden konden via een online peiling hun mening geven. 200 gezinnen hebben hun mening geven, waarvan het grootste deel kinderen heeft in groep 1-2. De huidige schooltijden hebben duidelijk de voorkeur. Bijna een kwart van alle ouders is voorstander van vijf gelijke dagen. Ongeveer 15 % is neutraal. Opvallend is dat ouders met wat oudere kinderen vaker neutraal stemmen.
Ter vergelijking: in de peiling van 2012 stemde ruim 80% van de ouders tegen wijziging van schooltijden. Overigens kon men toen niet kiezen voor ‘neutraal’.
Bij het team gaf circa 60% geen bezwaar te zien in vijf-gelijke-schooldagen voor de kinderen. Kijkend naar hun persoonlijke situatie is slechts 15% voorstander en 10 % neutraal.

Volle schoolweek voor de jongste kinderen
De belangrijkste zorg die door ouders en teamleden geuit werd op de informatieavond en per mail is dat de intensievere schoolweek voor de jongste kinderen wellicht te zwaar is. Bezwaren die bij de peiling in 2012 een rol speelden – is de omgeving er wel klaar voor? – lijken nu veel minder van belang. Al met al geven de meesten aan dat de huidige schooltijden het beste passen bij het gezinsritme en de kinderen van obs Bos en Vaart.

Vervolg
De medezeggenschapsraad adviseert daarom de huidige schooltijden te handhaven en als daar in de toekomst aanleiding toe is opnieuw de afweging te maken of een ander schooltijdenmodel geagendeerd moet worden.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep 'Schooltijden' obs Bos & Vaart