Wachtwoord vergeten?

 

tutoring

     
 

TUTORBEGELEIDING vanaf 2007

Tutorbegeleiding is een manier om kinderen met elkaar te laten samenwerken. De rolverdeling is als volgt: er is een tutor dat is degene die ondersteunt en een tutee die de begeleiding ontvangt. Het kan zijn dat dit kinderen zijn uit een zelfde groep. Een mogelijkheid is ook dat een kind uit de bovenbouw een kind uit de onderbouw begeleidt.
Deze laatste samenwerkingsvorm hanteren we op onze school.

Waarom tutorbegeleiding?
De leerprestaties van leerlingen worden verbeterd.
Er kan veel extra zorg in een korte tijd worden geboden.
De kinderen leren rekening met elkaar te houden.
Het is motiverend en ontwikkelt een positief zelfbeeld.
Kinderen vinden het plezierig en er kan een goede band ontstaan tussen de leerlingen.
Het is klassendoorbrekend en komt ten goede aan de schoolsfeer voor zowel de leerling en de leerkrachten.De doelstelling
Wanneer de kinderen werken met de tutorbegeleiding kan dat voor verschillende ontwikkelingsgebieden zijn voordeel hebben. Op cognitief gebied kan het zowel voor de tutor als de tutee winst geven. Voor de tutor kan het soms betekenen dat de basisstof nog een keer herhaald wordt. Maar ook de ervaring van hoe je dingen aanleert heeft z’n invloed op de eigen manier van leren en geeft dus nieuwe impulsen. Voor de tutee betekent het dat de stof eens op een andere manier wordt geoefend. De kindertaal kan veiligheid en herkenbaarheid in zich hebben. Ook de regelmaat van het inoefenen heeft zijn voordelen.

Voor de tutor en tutee kent het ook een doel op sociaal-emotioneel gebied. De tutor is gemotiveerd om een kind te helpen en leert zich in te leven in de belevingswereld van een ander. Ook het rekening houden met verschillen en het leren geduld te hebben heeft positieve invloed op de eigen sociale ontwikkeling.

Voor de tutee betekent dit een afwisseling van het normale dagprogramma. Deze afwisseling zorgt veelal voor meer motivatie en de frequentie van het inoefenen geeft de leerling meer zelfvertrouwen. Dit met gevolg dat de leerprestaties verbeteren en dus ook een positief zelfbeeld wordt ontwikkeld. Gedragsproblemen kunnen hierdoor verminderen.

Tutoring op onze school
De begeleiding van leerlingen door tutoren kan op verschillende manieren gebeuren.
De meest logische vorm waarin nu gestart kan gaan worden is het klasgebonden tutorbegeleidingssysteem. Tijdens dit systeem begeleiden kinderen uit één groep volgens een bepaalde werkwijze andere kinderen uit een zelfde groep. Voor onze school betekent dit:

 • leerlingen uit groep 8 begeleiden kinderen uit groep 3
 • leerlingen uit groep 7 begeleiden kinderen uit groep 4 en 5


De vakgebieden

De vakgebieden waarop de begeleiding zal plaatsvinden zijn lezen en rekenen. Het is dan niet de bedoeling dat de tutor de rol van de leerkracht overneemt. De nadruk van de begeleiding zal liggen op het herhalen van de basisstof met alleen repeterende oefeningen. Dit alles staat onder toezicht van de intern begeleider en leerkracht. De tutoren moeten goed weten welke stof er op een bepaalde manier moet worden geoefend.

De periodes
Uitgangspunt is het volgende schema:

Najaar (oktober/november): Tutoring van groepen 7 aan de groepen 4 en 5 Voorjaar (januari/mei)       :  Tutoring van de groepen 8 aan de groepen 3

Het stappenplan

 • het informeren van het team en van de ouders
 • met de betrokken leerkrachten de uitgangspunten en tijdpad door nemen
 • de tutoren (de leerlingen van de groepen 7 of 8) informeren over het plan en ze een motivatie/sollicitatie brief laten schrijven. Van hieruit in overleg met de leerkracht een selectie maken van welke leerlingen tutor mogen worden
 • de leerkrachten van de groepen 3 of 4 en 5 maken in overleg met intern begeleider een selectie van 5 kinderen die begeleid gaan worden
  het trainen van de tutoren (groep 7 of 8 leerlingen). De training zal in twee bijeenkomsten van een half uur plaatsvinden. ( De training wordt verzorgd door de IB)
 • er zal een planning gemaakt moeten gaan worden op welke dag en op welke tijd en op welke plaats de kinderen kunnen gaan werken
  er wordt met de met de tutoren moeten worden doorgenomen welke oefeningen ze met de kinderen gaan doen. Ze krijgen een map waarin alle spullen en materialen zitten en ze maken iedere week even een kort verslag hoe het is verlopen
 • de kinderen aan elkaar laten voorstellen en het programma en regels met elkaar doornemen
 • aan het einde van de eerste week is er een korte evaluatie van de groep 8 leerlingen met de intern begeleider. Op donderdag en vrijdag is de intern begeleider er om op de werkvloer het proces te begeleiden
  na vier weken een tussenevaluatie met leerkrachten en kinderen
  na acht weken stopt de begeleiding en wordt het project (feestelijk) afgesloten... de Tutorfilm werd voor ons geproduceerd door : 'Streng Stories' ...


Reaktie Tutoring Projekt
Wij verzoeken u eventuele reacties op dit Tutoring Projekt digitaal aan te leveren via het algemene emailadres: info@bosenvaart.nl